EKOLOGICKY A ÚSPORNĚ K VÁM

Dotace z Moravskoslezského kraje v programu: Podpora podnikání v MSK

V roce 2014 byl vyhlášen program: Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2014. Tento program se zaměřuje na podporu projektů, jejichž předmětem je spolupráce a transfer znalostí mezi vysokými školami, případně výzkumnými organizacemi na území Moravskoslezského kraje, který je také poskytovatelem dotace.

Firma GGC energy s.r.o. byla úspěšným příjemcem dotace pro projekt – „Technicko - ekonomický kalkulátor pro hodnocení instalace mikroturbíny Capstone firmou GGC energy s.r.o.“ Cílem projektu je vývoj produktu ve formě počítačového programu, který by vyhodnocoval, jak technické tak ekonomické ukazatele vhodnosti použití mikroturbín Capstone instalovaných do různých průmyslových odvětví, instalovaných společností GGC energy s.r.o. Na základě zadaných vstupních dat a požadavků klienta bude firma pomocí výpočtového programu schopna navrhnout individuální řešení a nabídnout vhodný typ mikroturbíny tak, aby provoz celého zařízení pracoval efektivně, spolehlivě a s minimálními náklady.

Projekt je realizován ve spolupráci s pracovníky katedry tepelné techniky z VŠB-TU Ostrava a probíhá na území Moravskoslezského kraje, doba realizace projektu je od 1. 9. 2014 do 30. 4. 2015.