EKOLOGICKY A ÚSPORNĚ K VÁM

Instalace mikroturbíny C200 pro výrobu páry v Model Obaly Opava

Video zachycuje umístění napájecí nádrže, kotle a mikroturbíny C200 v závodu Model Obaly Opava. Mikroturbína vyrábí elektrickou energii a spaliny, které díky obsahu kyslíku přes 18 % využívá jako předehřátý spalovací vzduch. 

Celá technologie je v provozu od začátku tohoto roku. V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

https://www.youtube.com/watch?v=iYTDxNIsNMg