EKOLOGICKY A ÚSPORNĚ K VÁM

Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2015

V roce 2014 byl vyhlášen program: Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2015.  Jeden z dotačních programů je zaměřen na výzkumnou a vývojovou činnost (dále jen "VaV činnosti") s neinvestičních dotací na spolufinancování osobních nákladů na nově vytvořené pracovní místo výzkumného pracovníka v rámci VaV činnosti podniku. V současné době je firma zapojena do dlouhodobého projektu, kde hlavním cílem je výzkum a vývoj nezávislého autonomního transportního zařízení, s vlastním zdrojem elektrické energie, získané expanzní turbínou. Firma je zapojena do projektu jako spoluřešitel a dodavatel volného expanzního zdroje. Dotace je určena pro začínajícího výzkumného pracovníka ve firmě GGC Energy s.r.o. Začátek realizace podpory od 1. 6. 2015 do 31. 5. 2016. Udržitelnost projektu je podmíněna 1 rokem.