EKOLOGICKY A ÚSPORNĚ K VÁM

Podpora podnikání v Moravskoslezském Kraji 2015 II

 

Cílem projektu byl vývoj a realizace nového mobilního zařízení „kolíbky“ pro demontáž turbín (konkrétně středového jádra turbíny) a tím zdokonalení servisních postupů zaměstnanců GGC a služeb zákazníkům. Tato „kolíbka“ usnadnila a zefektivnila práci servisních techniků, ale i inženýrům, kteří provádějí opravy a technické regulace na jádrech v turbíně. Turbína je zařízení, které je staticky umístěné a instalované v různých provozních podmínkách. Podmínky pro opravy a rekonstrukce jádra turbíny nejsou vždy jednoduché a snadné. Nyní došlo výraznému zlepšení a zvýšení efektivity při práci s turbínovým jádrem. Byla zpracována výkresová dokumentace. Detailní konstrukční návrhy a celkový výkres pro sestrojení kolíbky. Dále sestavení vlastního prototypu kolíbky a následné testování v reálných podmínkách. Projekt byl velmi úspěšný, protože nyní máme k dispozici zařízení, které výrazně zvýší naši efektivitu servisních zásahů, výrazně sníží provozní náklady společnosti, zajistí komplexnější služby pro zázníka. Výše zmíněné umožnila dotace ze strany MSK, protože firma nedisponuje strojními pracovníky, kteří by toto zařízení vyvinuli a sestavili.