EKOLOGICKY A ÚSPORNĚ K VÁM

Započala instalace naší první Dual mode mikroturbíny Capstone

Mikroturbína bude nainstalovaná v areálu UCEEB v Kladně Buštěhradu a primárně bude sloužit pro výrobu elektřiny, tepla a rovněž poslouží jako tzv. Aktivní záložní zdroj elektrické energie pro případ výpadku vnější elektrické sítě.


Jedná se tak o naší první instalaci mikroturbíny pro provoz aktivního záložního zdroje. V případě výpadku bude mikroturbína sloužit pro výrobu a zásobování ostrovního provozu elektrickou energií.


Uvedení do provozu nastane v dubnu 2014. 


 

Stažení příloh:

›› Dual Mode turbína