EKOLOGICKY A ÚSPORNĚ K VÁM

ORC technologie Capstone Clean Cycle 125 kW

Generátor pro využití zbytkového tepla

 Capstone Clean Cycle je generátor využívající odpadního tepla pro výrobu elektřiny. Generátor používá organický Rankinův cyklus (ORC). Zachycuje obvykle zbytkové teplo z celé řady zdrojů. Je schopen převodu přebytečné tepla na čistou zelenou elektřinu a současně zvýšuje celkovou účinnost systému. Obsahuje pokročilou výkonovou elektroniku a sofistikovaný integrovaný Power modul.

Systém pracuje bez oleje, s nízkými nároky na údržbu a díky magnetickému ložisku a ekologickému chladivu bez dopadu na ozónovou vrstvu. To vše pro dosažení vysoce účinné přeměny zbytkové tepelné energie na elektrickou a zároveň s ohledem na životní prostředí.

Kompaktní, modulární systém obsahuje:

Charakteristika a výhody:
 • Osvědčená ORC technologie a nulovými emisemi
 • Flexibilní teplotní vstup od 121°C
 • Snadná synchronizace s místní sítí
 • Připraveno k integraci a efektivně navrženo s minimální zastavěnou plochou
 • Vysoce spolehlivé zařízení s minimální údržbou a vedlejšími náklady
 • Pouze jeden pohyblivý díl a žádná převodovka, vše v integrovaném Power modulu, zabraňuje nákladné údržbě
 • Magnetická ložiska nepotřebují olej nebo maziva
 • ORC využívá PLC řídící systém, pro snazší integraci se stávajícím systémem pro monitorování a řízení
 • Vzdálený minitoring a diagnostika přes webové rozhraní
 • Možnost místního i dálkového ovládání
 • Schopnost zachytit teplo z mnoha systémů, včetně motorů, kotlů, solárních tepelných systémů, průmyslových zdrojů a mikroturbín

Tlaková horká voda

Horké plyny  (teplota plynu a hmotnostní průtok potřebný pro výstupní výkon 125 kWe)