EKOLOGICKY A ÚSPORNĚ K VÁM

Chlazení

Výroba chlazení z odpadního tepla, tedy tepla, které jinak nevyužijete - špičková technologie pro průmysl

Naše společnost nabízí řešení, jak využít teplo z kogenerační jednotky v letních měsících. Trigenerační systém – tedy elektřina, teplo a chlad – kompromis při výkyvech poptávky tepla.
Teplo vyrobené v kogenerační jednotce se díky absorpčnímu chilleru přemění na chlad, který lze využít například pro klimatizaci.
Kombinace technologie na bázi mikroturbíny spolu s absorpčním chlazením umožňuje efektivní výrobu tepla, elektřiny a chladu.
Zvýšením kogeneračního systému na trigenerační se zvyšuje celková účinnost zařízení a spolu s ním i celková návratnost vstupních nákladů.

V současné době realizujeme projekt v ruském Soshi – kde instalujeme trigenerační systém pro obchodně administrativní centrum, respektive 4MW elektrické energie, 5MW tepla a 5MW chladu a to vše v plně ostrovním systému, nezávislém na okolní energii.

Výňatek z našeho produktového portfolia*

*Uvedené hodnoty jsou podle normy ISO při 15°C a 1013 mbar.


 

Ekonomická produkce výroby tepla a chlazení potřebuje individuální systémové řešení. Navrhujeme a vyrábíme celkové systémy přímo na míru všem zákazníkům, dle jejich potřeb a možností.
Našim cílem je mít spokojené a dlouhodobé vztahy se zákazníky, proto svým klientům poskytujeme komplexní řešení systému od počátku (facibility study), přes instalaci a zapojení systému až po následný servis a péči.

Jednotlivé části celého systému jsou přesně komponovány tak, aby na sebe logicky navazovaly, tím je zajištěná dokonalá součinnost všech komponentů, které tvoří ucelený celek, který má vyšší výkon, nízkou spotřebu a nízké emise.