EKOLOGICKY A ÚSPORNĚ K VÁM

Průmyslová horká voda

Ideální pro aplikace okolo 100°C.

 

Teplo vytvářené z výfukových plynů turbíny je využito pro ohřev a výrobu průmyslové teplé užitkové vody, která se dále využívá pro různé průmyslové procesy, například čištění lahví od nápojů a podobně.

Volitelným příslušenstvím turbíny je spalinový výměník, kde dochází za pomoci spalin k ohřevu sekundárního média. Tento výměník se vždy snažíme navrhnout dle požadavků zákazníka.
Sekundárním médiem může být otopná voda, termo olej, případně jiný druh média dle konkrétního požadavku zákazníka.

Teploty výstupních médií a jejich množství je možno flexibilně přizpůsobit potřebám a možnostem zákazníka.

 

*Uvedené hodnoty jsou podle normy ISO při 15°C a 1013 mbar.