EKOLOGICKY A ÚSPORNĚ K VÁM

Sušení

Jednoduché sušení - využijte teplo z výfukových plynů ekonomicky

Využívání odpadního tepla z mikroturbíny je možné využít pro sušení různých průmyslových produktů. Sušící systémy se používají v různých odvětvích průmyslu (například papírové sušení nebo v zemědělství).
Ve většině případů se sušení využije pro vytvoření velké množství energie potřebné k odpaření vody nebo jako rozpouštědla.

Vzhledem k vysoké teplotě výfukových plynů (až 280°C) můžou být efektivně využité pro různé druhy sušení.  Přímé využití spalin bez vloženého výměníku umožňuje zvýšení celkové efektivity systému až na 95% účinnosti.

 Výňatek z našeho produktového portfolia*

*Uvedené hodnoty jsou podle normy ISO při 15°C a 1013 mbar.

 

Odpadní teplo z mikroturbíny lze pro sušení využít přímo, bez následného výměníku. Vzhledem k téměř úplnému spálení plynu při činnosti turbíny, odpadní vzduch obsahuje pouze malé zlomky oxidu dusíku a formaldehyd. Kromě toho, spaliny obsahují zbytkový obsah kyslíku okolo 18%.

Vysoce jakostní sušení vyžaduje individuální systémové řešení. Navrhujeme a prodáváme zařízení pro konkrétní projekty s konkrétními zákazníky a národními požadavky. Klientům navrhujeme systémy a řešení přímo na míru dle jejich možností a požadavků.